Staré okná a dvere

24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku možete u nás BEZPLATNE nechať staré okná a dvere.

Odpad zo starých okien a dverí však obsahuje aj rôzne hodnotné materiály. Preto sa u nás jednotlivé materiály z okien triedia a recyklujú pre ďalšie použitie.

V areáli firmy je možné, na Radlinského ulici 28 v Spišskej Novej Vsi, na vyčlenenom priestore pri vrátnici počas 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku bezodplatne zanechať staré okná v špeciálnych stojanoch na to určených.

Počas pracovnej doby okná prevezmú pracovníci výkupu druhotných surovín, v mimopracovnom čase členovia bezpečnostnej služby.

Firma KOVOZBER, s.r.o. rozhodnutím OÚŽP v Spišskej Novej Vsi č. 2011/00425-4 získala oprávnenie na zhodnocovanie starých okien kovových, drevených a plastových.

Počnúc od 8.8.2011 sme začali s ekologickou likvidáciou podľa určeného technologického postupu.