Certifikát kvality EN ISO 14001:2004 Certifikát kvality EN ISO 9001:2008

Top 10 2014

Top 10 2015

Top 10 2016

Bisnode 2017

Digital Certificate SK

O firme

História firmy KOVOZBER,s.r.o., siaha až do roku 1992, kde sa začalo podnikať ako fyzická osoba v oblasti nakladania a predaja oceľového šrotu a farebných kovov. Na základe zvyšujúcich sa potrieb trhu sa firma transformovala na právnickú formu, ktorá existuje od roku 1996.

Naša firma má široký záber predmetu činnosti, ktorú tvoria rôzne podnikateľské a obchodné aktivity.

Nosnou činnosťou spoločnosti je podnikanie v oblasti nakladania s kovovým odpadom. Vykonávame zber, výkup, zhromažďovanie, úpravu, triedenie a následnú expedíciu širokej škály odpadov pre všetkých významných odberateľov. Firma má otvorené stále pobočky v ôsmich okresných mestách, kde neustále poskytujeme svoje služby nielen pre obyvateľov, ale zabezpečujeme kompletný servis i pre firmy nadregionálneho významu.

Zaoberáme sa recykláciou kovových (neželezné kovy - Cu, Al) aj nekovových (plasty, pneumatiky, sklo) odpadov na granulačných linkách a na novej linke na spracovanie skla.

Firma je už od roku  2002 vlastníkom certifikátov ISO 9001, ISO 14000, ktoré pravidelne úspešne obhajuje. Ďalším významným smerom, ktorým sa firma zaoberá je recyklácia osobných i nákladných automobilov, na ktoré firma vlastní všetky autorizačné oprávnenia.

Zaoberáme sa takisto recykláciou okien, dverí a všetkých stavebných výplní, zo všetkých druhov materiálov, či už je to plast, drevo, hliník a iné.

Firma sa zaoberá aj demolačnými, likvidačnými prácami, kde má veľké skúsenosti s likvidáciou veľkých budov, stavieb, komplexných strojových zariadení, nepotrebných technológií.

Ďalšou z činností je predaj technických plynov, firma je mandatárom firmy LINDE a 1.SPS, kde zabezpečuje kompletný servis, predaj a distribúciu všetkých druhov technických plynov.

Ďalšou nie menej významnou činnosťou je predaj pohonných hmôt od renomovaných dodávateľov, kde tak isto ponúkame predaj aditovaných palív.

Pripravujeme novú technológiu na likvidáciu a spracovanie katalyzátorov.

Samozrejme, že to nie sú všetky činnosti, ktorými sa firma zaoberá, lebo firma sa neustále vyvíja a pribúdajú nové a nové činnosti o ktorých vždy chceme návštevníkov našej webovej stránky pravidelne informovať.