Eúropska únia

„Tieto projekty sú realizované s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE.“

Technologická linka na zhodnocovanie automobilových katalyzátorov

Nová vyspelá technológia

Zníženie energetickej náročnosti administratívno-výrobnej budovy

Výzva

 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ADMINISTRATÍVNO-VÝROBNEJ BUDOVY SPOLOČNOSTI KOVOZBER, SPIŠSKÁ NOVÁ VES“

29. 10. 2020, 14:15 h