Technické plyny

Disponujeme najširšou ponukou technických plynov v regióne. Naším hlavným partnerom v oblasti technických plynov je spoločnosť LINDE Technické plyny Slovensko k. s.

 • ponuka viac ako 100 druhov plynov a veľké množstvo ich zmesí
 • kvalifikovaný personál
 • najväčší park oceľových fliaš

Ponúkané produkty

 • kyslík, dusík, argón (plyny získavané zo vzduchu)
 • acetylén (vyrábaný rozkladom karbidu vápnika)
 • oxid uhličitý (z prírodných zdrojov, alebo z petrochemickej výroby)
 • vodík (pri spracovaní ropy v rafinériách)
 • hélium (zo zemného plynu)
 • ochranné plyny pre zváranie – Corgon, Varigon, Cronigon
 • potravinárstvo – Biogon
 • kalibračné zmesi plynov (skúšobné plyny pre riadenie procesov, analytiku, ekológiu, zdravotníctvo)
 • chladivá

Produkty firmy PROBUGAS

 • Propán – Bután – náplne 2, 10 kg
 • Propán - 10, 33 kg, VZV

Spoločnosť KOVOZBER, s.r.o. ukončila prevádzku skladu technických plynov k dátumu 30.11.2018.