Zber autobatérií

Zabezpečujeme zber starých batérií, ich dočasné bezpečné uloženie a následne dopravenie na spracovanie a  recykláciu .

Po vstupe do priestorov prejde odpad overením hmotnosti, po evidovaní a zvážení je odpad uložený do schválených a certifikát majúcich kontajnerov.

Následne je expedovaný konečnému prijímateľovi (MACH TRADE Sereď), ktorý zabezpečuje zhodnotenie autobatérií.

Firma KOVOZBER vykonáva danú činnosť na základe povolenia Obvodného úradu životného prostredia v Spišskej Novej Vsi č. 2009/00706-4 zo dňa 23.10.2009