Autosklo-sklo

Firma KOVOZBER,s.r.o. na svojej prevádzke na Radlinského ulici 28 v Spišskej Novej Vsi vykupuje všetky druhy skla na základe povolenia Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi odboru starostlivosti o životné prostredie č.OU/SN/OSZP/2015/010366-4.

10

  11

  12

  sklo

  "O"

15

  01

  07

  obaly zo skla

  "O"

16

  01

  20

  sklo

  "O"

17

  02

  02

  sklo

  "O"

19

  12

  05

  sklo

  "O"

19

  12

  09

  minerálne látky, napr. piesok, kamenivo

  "O"

20

  01

  02

  sklo

  "O"

Recyklácia autosklo - sklo

Ako sa uskutočňuje recyklácia autoskla – skla.

Autosklo a odpadné sklo, ako suroviny, ktorých vratné využitie šetrí ekonomické náklady prvovýroby a hlavne životné prostredie, zpracúvame na novej, modernej stacionárnej linke na spracovanie skla od firmy Drevoindustria Mechanik,s.r.o. s  kapacitou minimálne 2 tony/hod., ktorá je inštalovaná v centrálnych priestoroch našej firmy.

Technologická linka, pozostávajúca z násypky vstupného materiálu, bubnového drviča, bubnového separátora, vibračného sita, silných odsávacích zariadení, baliaceho zariadenia  a dopravníkov medzi jednotlivými uzlami, je obsluhovaná jedným pracovníkom. Ekologicky a šetrne k životnému prostrediu spracuje  autosklo z vlastnej recyklácie automobilov, autosklo od iných producentov uvedeného druhu odpadu, ako aj odpadové obalové a technologické sklo (biele aj farebné) na požadovanú čistú výstupnú frakciu.

Produkty linky sú  výhodne využívané v sklárskom priemysle a pri prvotnej výrobe autoskiel.

Príklady použitia:

- bazénová filtrácia

- dekorácia

- drenáž a obsypové materiály

- hydropónia

- mulčovanie

- olejový absorbent

- piesok pre akvária a terária

- piesok pre mačky

- podklad pre golfové ihriská

- prímesi do betónov

- prímesi do farieb a náterov

- prímesi do strešných krytín

- odtryskávanie a pieskovanie kovov

- zámková dlažba

Viac o spracovaní skla sa dozviete na stránke vitrum.sk