Zhodnotenie káblov s medenými (Cu) a hliníkovými (Al) vodičmi

Ako prebieha zhodnotenie káblov s Cu a Al vodičmi.

Odvážené káble s medenými alebo  hliníkovými vodičmi, s ohľadom na nutnosť minimálnej manipulácie s nimi, sú roztriedené a uskladnené v kójach so spevneným povrchom. 

Kampaňovite sa drvia  na drviči ARJES VZ750D na požadovanú frakciu, ktorá sa spracuje na stacionárnej granulačnej linke MG recycling 220 VZT. Hliník alebo meď z káblov sa zbavuje nekovového podielu a vznikajúci  Al alebo Cu granulát je vysokej čistoty a kvality. 

Kovové podiely sú vítanou recyklovanou vstupnou surovinou pre hutnícky priemysel.

Plastový podiel, v závislosti na jeho kvalite a čistote je možné opätovne využiť.