Zhodnotenie kovových odpadov z farebných kovov

Ako prebieha zhodnotenie odpadov z farebných kovov.

Po vstupe  odpadov, ich zvážení na cestnej trojmostovej digitálnej váhe (PREMOVA 60-3-8, váživosť 

do 60 t) a uskladnení na vyhradených miestach so spevneným podkladom podľa jednotlivých druhov, sú materiály triedené na ručnej triediacej linke (Drevoindustria Mechanik). Odstránia sa nekovové podiely, viditeľné železné podiely a podiely, ktoré znehodnocujú kvalitu materiálu. 

Následne na prvotnom drviči  (ARJES VZ750D) sa materiál drví na frakciu s  dĺžkou 250 – 300 mm a hrúbkou 3 – 4 mm. Preddrvený materiál sa v spracovateľskej hale (rozmer 18 x 60 m) ďalej spracuje na linke na zhodnotenie odpadov, ktorého jadrom je drvič MEWA UG 1000 MSL. Získaná frakcia, v závislosti od používaného sita (20 mm, 50 mm, 80 mm, 100 mm), je na dopravnom páse silným priečnym magnetom zbavená zvyšku magnetického podielu. 

Podľa požiadaviek na kvalitu výstupného produktu, tento môže byť považovaný už za hotový produkt a balí sa podľa požiadaviek odberateľov, alebo je potrebné ďalej ho spracovať.

Podľa počiatočného zloženia a vstupnej kvality odpadov z farebných kovov, postupuje produkt z linky na zhodnotenie odpadov buď (v prípade prevahy Cu podielu) do granulačnej linky MG recycling 220 VZT, alebo do linky na spracovanie Al odpadov od firmy Drevoindustria Mechanik, s excentrickým kladivovým mlynom LNS KŠ a následnými čistiacimi linkami, kde sa produkt zbavuje zvyškov nekovových prímesí. Princípom čistenia produktu je buď rozdiel hmotností jednotlivých podielov (vzdušné splavy LTH), alebo ich rozdielne správanie sa elektrostatickom poli (EDIKARENTE – KWS).

Produktom granulačnej linky MG recycling 220 VZT sú granule  Cu a Al (GRANULÁT).

Produktom linky na spracovanie Al materiálov LNS KŠ sú granule Al (DEZOX).

Oba produkty sú vysokej čistoty a kvality a sú použiteľné v rôznych priemyselných odvetviach (hutníctvo železa a ocele,  priemysel hliníka...)