Recyklácia kovov z motorov a prevodoviek

Ako sa recyklujú kovy z motorov a prevodoviek.

Motory a prevodovky z vlastnej recyklácie osobných a nákladných vozidiel, ako aj vykúpených 

v našich zberniach, po ekologickom odstránení mazív, spracúvame na stacionárnej technologickej linke JMC Engine Cracker s elektrickým pohonom.

Vysokovýkonné zariadenie s hodinovou kapacitou 3 -5 ton,  prevádzkujeme kampaňovite podľa množstva zhromaždených motorov a prevodoviek.  

Výsledným produktom je magnetická frakcia (kovové skrutky, matice, držiaky...) a frakcia  samotného materiálu motorov a prevodoviek (zliatiny Al).

Obe frakcie sú vítanou vratnou surovinou pre priemysel výrobu železa a ocele, ako aj pre výrobu hliníkových zliatin.

Recyklácia hliníka z drvenia motorov a prevodoviek – šetrnosť k životnému prostrediu

Ako sa uskutočňuje šetrnosť k životnému prostrediu pri recyklácii Al z drvenia motorov a prevodoviek.

Výstupná hliníková frakcia z drvenia motorov a prevodoviek, napriek predchádzajúcemu ekologickému vypusteniu mazív, je znečistená pozostatkami mazív z ich vnútra.

Odstránenie mazív uskutočňujeme v jednokomorovom otočnom čistiacom zariadení od  firmy Q.T.S Slovakia, s.r.o., model: WEB 115.

Pôsobením zahriatej zmesi vody a čistiacich a fosfátovacích prípravkov sú odstránené mazivá z povrchu hliníkových materiálov.

Hliníkový materiál je čistý, zbavený mazív a jeho preprava k odberateľovi nevyžaduje zvláštne opatrenia.