Zhodnotenie nekovových odpadov (plasty) a pneumatík

    Ako prebieha zhodnotenie plastov a pneumatík.

    Plasty ako aj pneumatiky sa na drviči (ARJES VZ750D) drvía na frakciu s dĺžkou do 300 mm. Preddrvený materiál sa ďalej spracuje na stacionárnej linke na spracovanie odpadov, ktorého jadrom je drvič MEWA UG 1000 MSL. Získaná frakcia, v závislosti od používaného sita (20 mm, 50 mm, 80 mm, 100 mm), je na dopravnom páse silným priečnym magnetom zbavená zvyšku magnetického podielu.

    Podľa požiadaviek na kvalitu výstupného produktu, tento môže byť považovaný už za hotový produkt a balí sa podľa požiadaviek odberateľov, alebo je potrebné ďalej ho spracovať na linke na stacionárnej linke na spracovanie odpadov od firmy Drevoindustria Mechanik, s excentrickým kladivovým mlynom LNS KŠ a následnými čistiacimi linkami, kde sa produkt zbavuje zvyškov nekovových a znečisťujúcich prímesí.

    Princípom čistenia produktu je buď rozdiel hmotností jednotlivých podielov (vzdušné splavy LTH), alebo ich rozdielne správanie sa elektrostatickom poli (EDIKARENTE – KWS).

    Produktom linky na spracovanie odpadov LNS KŠ sú granule príslušného spracovaného materiálu, použiteľné ako recyklovaná vstupná surovina v prvovýrobe.