Staré vozidlá

Ako prebieha recyklácia starých vozidiel

Po vstupe do priestorov prejde staré vozidlo overením hmotnosti, po evidovaní  a zvážení je premiestnené na zberné miesto – odstavnú betónovú plochu. Z tejto plochy bude vozidlo presunuté VzV do prejazdnej dielne na vysušovanie starých vozidiel. Tam z neho budú odsaté prevádzkové kvapaliny a odstránená autobatéria. Zvyšky paliva z nádrží PHM, oleja z motora, prevodovky, diferenciálu a z ďalších mechanizmov, brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina, kvapaliny z hydraulických pohonov a ostrekovačov budú podľa jednotlivých druhov uskladnené v sklade prevádzkových kvapalín. Autobatérie budú v špeciálnych prepravkách prevezené do skladu autobatérií.

Vozidlá zbavené všetkých prevádzkových kvapalín budú prevezené do haly na demontáž osobných a nákladných vozidiel, kde budú postupne mechanicky rozmontovaná na jednotlivé diely. Zdemontované časti vozidiel budú priebežne rozdelené na použiteľné tzv. náhradné diely a na nepoužiteľné, určené k spracovaniu na druhotné suroviny. Použiteľné budú pretriedené a zoradené podľa jednotlivých druhov a typov použijú sa na ďalší predaj ako  náhradné diely. Nepoužiteľné časti budú ďalej rozdelené do kontajnerov podľa materiálu gumené, plastové, sklenené, oceľové liatinové, hliníkové, mosadzné, medené a iné. Odtiaľ budú expedované ku konečnému spracovateľovi.

Rozhodnutím Ministerstva ŽP SR  č. 198/A/11-3.3. zo dňa 08.04.2011 získala firma KOVOZBER autorizáciu  na spracovanie starých vozidiel.

Zber starých vozidiel prebieha:

Pondelok - Piatok 7.00 - 15.00
Sobota 7.00 - 12.00

KOVOZBER, s.r.o.
Radlinského č. 28
Spišská Nová Ves

Kontakt
telefón: +421 53 44 27 224
Jaroslav Rerko, mobil: 0907 150 310